Czyszczenie silosów i zbiorników

Czyszczenia zbiorników i silosów wykonujemy w zależności od potrzeb i wymagań – przy użyciu technik alpinistycznych lub przy pomocy automatycznych dysz.

Główna metoda stosowana przy tego rodzaju usuwaniu zanieczyszczeń oparta jest na wysokim ciśnieniu sięgającym do 3000 barów. Substancje resztkowe zawarte w zbiornikach oraz powstające podczas mycia zbiorników odpady, jesteśmy w stanie we własnym zakresie zagospodarować.

Mycie hydrodynamiczne można wykonywać ciepłą lub zimną wodą lub też parą lub w zależności od potrzeby odpowiednim środkiem chemicznym. Metoda ta posiada wiele specjalistycznych zastosowań – w tym także czyszczenie separatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych, a także zbiorniki po farbach i emulsjach.

Nie wiesz, czy możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się