Jakość

Zadowolenie Klientów jest naszym nadrzędnym celem i niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu rynkowego..
Jesteśmy świadomi faktu iż, wysoka jakość uzyskiwana dzisiaj, gwarantuje lepszą pozycję w przyszłości, a bieżące monitorowanie procesów, jakości wyrobów i usług, obniża koszty działalności firmy służąc ciągłemu doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Zmierzanie ku perfekcji jest jednym z naszych priorytetowych zadań.

Zobowiązujemy się do zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska naturalnego oraz spełniania wymagań prawnych i innych, mających zastosowanie w firmie.

Naszymi celami są:

• wdrożenie, certyfikowanie, utrzymanie oraz doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem,
• kontynuowanie rozbudowy firmy,
• ograniczenie ilości wytwarzanych w firmie odpadów oraz prowadzenie ich segregacji,
• zmniejszenie ilości reklamacji.

Celem, do którego dążymy, jest uzyskanie jakości usług na poziomie, który nasi Klienci będą uznawali za nieosiągalny dla konkurentów, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne.

Certyfikaty

Wdrożenie systemów zarządzania jakością oraz ochrony środowiska jest odzwierciedleniem naszej filozofii prowadzenia biznesu, szacunku dla otaczającego nas środowiska naturalnego, a także chęcią ciągłego udoskonalania procesów zachodzących w naszej firmie. Wierzymy, że dbałość o pracowników oraz  ekosystem procentuje i daje to nam ogromną satysfakcję

Referencje

W celu otrzymania szczegółowych referencji od jednego z naszych klientów zapraszamy do kontaktu.